وب نامه مطهر
مقالات و سروده ها و روزنوشت ها و معرفی آثار

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد612 )

 

«لایزال» یا رو به «زوال»؟!

 

من «دلِ زیبا» و «خوشگل فریبا» را دیدم

ولی نه به «خوشگل فریبا»،که به «دل زیبا» دل بستم؛

زیرا هر آنچه «زیبا» و «فریبا»است، 

«هماره خوب» و «همواره محبوب» نمی ماند؛

امـا آنچه «خوب» است و «محبوب» ،

«هماره زیبا» است و «همواره باصفا»! 

از همه باید «گسست» و به چیزی «دل بست»،

که «لایزال» است ،نه رو به «زوال»!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

لایزال: زوال ناپذیر،بی زوال،جاوید،ابدی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 
نوشته شدهجمعه 5 خرداد 1396برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد608 )

 

 همبستگی اجتماعی

 Related image

من «زمستان شهر» و «یلدای دهر» را 

«بسی بَرد» و «بسیار سَرد» دیدم؛ 

اما آن گاه که حقیقت را «دقیق ترکاویدم»،

«عمیق تر بر خود لرزيدم»؛

  زیرا نه «پارسایی را حسّاس» دیدم 

و نه «گرمايي را احساس» كردم 

كه «همگان را پند» و «همگنان را به يكديگر پيوند» دهد!

همبستگی اجتماعی،«پایه ای استوار» و «سرمایه ای ماندگار» است. 

باید بکوشیم تا این «سرمایه»،«لایه لایه» 

 «در حال زایش» و «در کمال افزایش»باشد!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

بَرد: سرما،سردی،ضد گرما

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 
نوشته شدهدو شنبه 1 خرداد 1396برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد607

 

«وَهم» یا «فَهم»؟! 

 

من چه بسیار «افرادی پریش» و «مردمی ساده اندیش» را دیدم 

که از «گُمان های موهوم» و «پُژهان های مشئوم»خود

«بتواره هایی مطلوب» و «رُخساره هایی محبوب» می سازند

و عمری آن ها را در ذهن خود «عامیانه می پرورند»

و «متعصّبانه می پرستند»!

 اینان «وَهم» را به جای «فَهم» تقدیس می کنند

و «شور» را به جای «شعور»!

این «گمانگرایان گول» و «پندارمداران ملول» 

از «آموزه های عالی دین» و «فُروزه های متعالی آیین»

 «رسومی تشریفاتی» و «مراسمی خرافاتی»«می سازند» 

و عمری بدان «می پردازند».

اینان از «دینِ کمال آفرین»،«پَژوینِ نفرت و نفرین» می آفرینند.

 بدین گونه «فطرت پاک» و «طینت طربناک» انسان ها را 

در «یقین،زار» و از «دین،بیزار» می کنند! 

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

پُژهان:آرزو،غبطه،آرزوی داشتن چیزهای خوبی که دیگران دارند  

مشئوم: نامبارک،بدیُمن،بدشگون

وَهم: تصور،خیال،گمان،پندار

فُروزه:فروغ،روشنی،روشنایی

گول:ابله،نادان،احمق

پَژوین: پلید،چرکین،چرک آلود

زار: ناتوان،رنجور،ضعیف،نحیف،لاغر،خوار،زبون،درمانده

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 
نوشته شدهیک شنبه 31 ارديبهشت 1396برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد606

 

«کوکب نورانی امید» در «شب ظلمانی تردید»! 

 Image result for ‫سختی ها‬‎

«بالاترین مرحله دین» و «بلندترین درجه یقین» ،

«خوشنودی از پیشامدهای ناخوشایند» 

و «خوشحالی از رویدادهای سوزمند» است.

آن که «دل را به دلدار» می سپارد و «داد را به دادار»،  

هر «شوری را شیرین» می یابد و هر «نیشی را نوشین».

جان خود را در کوره «سختی های مذاب می گدازد» 

و از آن «اکسیر ناب می سازد».

در «شب ظلمانی تردید»،«کوکب نورانی امید» را «می جوید»

و در «نهان زندان زوال»، «پلّکان نردبان کمال» را «می پوید»!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------------

دادار:داددهنده،دادگر،عادل،آفریننده،آفریدگار

 اکسیر: کیمیا،جوهری که ماهیت جسم را تغییر دهد

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 
نوشته شدهشنبه 30 ارديبهشت 1396برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد605

 

«مایه زوال» یا «سرمایه کمال»؟!

Image result for ‫پول‬‎

«برترین مردُم» در بهره مندی از«بهترین تنعُّم»

کسی است که دنیا را نه «آرایه ارزش»، که «مایه لغزش» خود بداند.

من هیچ «جوان بزرگوار» و «انسان کرامت مدار» را ندیدم 

مگر این که دنیا را «پَست انگاشت» و «عامل شکست پنداشت»؛ 

اما از آن به مثابه «حیله ای مفید» و «وسیله ای سدید»

برای «کسب کمال» و «نیل به وصال» سود جست.  

دنیا می تواند هم «بالِ پرواز» باشد و هم «وبالِ طنّاز».

بنابراین می تواند هم «مایه زوال» باشد و هم «سرمایه کمال»!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

تنعُّم: به نعمت رسیدن،به ناز و نعمت پرورش یافتن،مال و ثروت پیداکردن

حیله: چاره گری،قدرت و توانایی بر هرگونه تدبیر

وبال: سختی، عذاب، سوء عاقبت، وخامت امر

طنّاز: فسوس کننده،مسخره کننده،شوخ و پُرناز

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 
نوشته شدهجمعه 29 ارديبهشت 1396برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد603

 

«نقد نگرش» و «نقل نگارش»

Image result for ‫شطرنج‬‎

من «صفحه شَطرَنج زندگي» و «صحیفه توان سنج اَرزَندگی» را دیدم 

که همه «مُهره هاي نگرانی»من، «ماتِ مِهرباني» شما شدند 

و من «دل را به شما باختم» و «فضایل را از شما شناختم» ؛ 

شما كه با «طبع نقّاد» و «ذهن وقّاد» خود 

  «نگرشم را نقد» و «نگارشم را نقل»  مي كنيد .

  این شمایید که «پناه می گشایید» و مرا «راه مي نماييد».

شما که در «عرصه حکمت» و «قلمروی معرفت»،

«سبویی از آب» و «سبدی از آفتاب» در دست دارید،

و به هر «حنجره نزدیک» و «پنجره تاریک»

«جرعه ای از سرور» و «شاخه ای از نور» می بخشید،

همچنان با «رهنمودهای ارزنده» و «نقدهای سازنده»  

این قلم را «دست گیرید» و به «حضور بپذیرید»!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------

صحیفه: نامه،ورق کتاب،کتاب کوچک،روزنامه

مات: سرگردان،حیران،مبهوت،سرگشته/در اصطلاح شترنج شاه را می گویند هنگامی که گرفتار شود و راه گریز نداشته باشد

نقّاد: سره کننده و جداکننده خوب از بد

وقّاد: بسیار فروزنده،فروزان،بسیار روشن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 
نوشته شدهچهار شنبه 27 ارديبهشت 1396برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

  استفاده ابزاری از باورهای دینی

#شفیعی_مطهر

Related image

زمانی به ما گفتند احمدی نژاد منتخب امام زمان(عج) است و ما به عشق امام معصوم به او رای دادیم.حالا که می بینیم هر چه فساد و بدبختی و خیانت به بیت المال صورت گرفته ،ریشه در مدیریت غلط آن زمان بوده است. حالا ما مانده ایم که فلسفه انتظار مصلح را چگونه برای فرزندانمان توضیح دهیم! 

فرزندان ما می گویند: وقتی نماینده امام زمان(عج) که اطاعت از او به منزله اطاعت از خدا !!!بوده،این همه خرابکاری کرده،وقتی خودش بیاید،(العیاذ بالله)چه خواهد کرد؟!

حالا نماینده امام رضا(ع) پای در رکاب کرده تا برنامه ناتمام سلف خود را به اتمام رساند!

آیا استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی مردم بر اساس و بنیان دین پاک الهی لطمه نمی زند؟!

استفاده ابزاری از مقدسات دینی عمری به درازای خود دین و تاریخ سلطه طلبی بسیاری از خودکامگان دارد.  

Image result for ‫مدیریت امام زمانی احمدی نژاد‬‎

در این زمینه نظر مرحوم آیت الله بروجردی را بخوانیم.

«فکر آیت الله بروجردی در باب دین چنان هوشمندانه بود که نمی پسندیدند کوچک ترین گردی بر دامان دین نشیند. 

صادق طباطبایی در کتاب خاطرات خود این گونه بیان می کند :

"در یکی از روزهای بهار سال 31 که نوجوانی 9 ساله بودم ،گروهی از طلبه های جوان و سیاسی از تهران عازم قم شده بودند.... نواب صفوی و یارانش قصد دیدار با آیت الله بروجردی را داشتند که ظاهرا ایشان آن ها را نپذیرفته بودند.از پدرم شنیدم که چند روز بعد که اصحاب آیت الله بروجردی علت این رفتار را از ایشان پرسیده بودند که چرا این افراد را به حضور نپذیرفتید ؟ایشان در جواب می گویند :

"این آقایان می خواهند شاه را بردارند و امثال شما (روحانیان )را جایگزین او کنند. شخصی که ظاهرا مرحوم آیت الله کبیر از علمای بزرگ و از فقهای برجسته بوده است می پرسد ،مگر چه اشکالی دارد؟ آیت الله بروجردی پاسخ می دهد که: 

"بزرگ ترین اشکال آن است که شاه با اسلحه توپ و تفنگ به جان مردم می افتد . با این اسلحه می شود مقابله کرد ، ولی اگر شما به جای او نشستید ،اسلحه شما ایمان و عقاید مردم است که به جان مردم می اندازید .با این اسلحه نمی توان به راحتی مقابله کرد و لذا دین و ایمان مردم به بازی گرفته می شود".

آیت الله بروجردی این چنین از پایمال شدن ایمان مردم می هراسید.

(منبع: نگارستان / سید هادی طباطبایی)

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 
نوشته شدهسه شنبه 26 ارديبهشت 1396برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد602

 

 

«تفکّر فعّال» و «تدبّر لایزال»!

 

من «ربات مدرنیسم» را دیدم 

که می کوشید تا دست «انسان ساینتیسم» را بگیرد.

این،آن را «می سازد» و آن،این را «می پردازد». 

در جهان هستی هر «پدیده نغز»، «آفریده مغز» است .

«آرزوی همیشه بشر» داشتن «نیروی اندیشه برتر» است. 

زیرا سرچشمه همه «تحولّات بشری» و «حیات بهره وری»

«تفکّر فعّال» است و «تدبّر لایزال»!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------

روبات :یک دستگاه الکترو-مکانیکی یا یک نرم‌افزار هوشمند برای جایگزینی با انسان به هدف انجام وظایف گوناگون است. یک ماشین که می‌تواند برای عمل به دستورهای گوناگون برنامه‌ریزی گردد و یا یک سری کارهای ویژه انجام دهد. به ویژه آن دسته از کارها که فراتر از توانایی‌های طبیعی و سرشتی بشر باشند. این ماشین‌های مکانیکی برای بهتر به انجام رساندن کارهایی چون احساس کردن، دریافت نمودن و جابه جایی اشیا یا کارهای تکراری مانند جوشکاری فراوری می‌شوند. 

مدرنیسم :نوگرایی، که از آن به نام‌های تجدد یا مدرنیسم (modernism) نیز یاد می‌شود، به معنی گرایش فکری و رفتاری به پدیده‌های فرهنگی نو و پیشرفته‌تر و کنار گذاردن برخی از سنت‌های قدیمی است. نوگرایی فرایند گسترش خردگرایی در جامعه و تحقق آن در بستر مدرنیته است. نوگرایی یا مدرنیسم، گستره‌ای از جنبش‌های فرهنگی را توصیف می‌کند،که ریشه در تغییرات جامعه غربی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد . این واژه مجموعه‌ای از جنبش‌های هنری، معماری، موسیقی، ادبیات و هنرهای کاربردی را که در این دوره زمانی رخ داده‌اند، دربردارد.

ساینتیسم : یا سیانتیسم به معنی علم‌گرایی (به انگلیسی: scientism) دیدگاهی فلسفی است که روش‌های علوم طبیعی را برتر از تمامی روش‌های جستجویی انسانی می‌داند. علم‌گرایی تنها روش‌های تجربی و استدلالی را جهت توضیح تمامی ابعاد فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و روانی قابل قبول می‌داند.

پرداختن:جلادادن و آراستن،ساختن،مرتّب کردن

نغز: خوب،نیکو،لطیف،بدیع،هر چیز عجیب و بدیع که دیدنش خوش آیند باشد

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 
نوشته شدهسه شنبه 26 ارديبهشت 1396برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر


 

 اگه بشه،چی میشه؟!!(طنز)

 

#شفیعی_مطهر

 

گفت: دارم بار سفر رو می بندم!

گفتم: به سلامتی ایشالّا ! کجا؟

گفت: ایران!

گفتم: مگه الان کجا هستی که می خوای بری ایران؟!

گفت: این ایران که نه!

گفتم: پس کدوم ایران؟ما یه ایران که بیشتر نداریم!

گفت: نه! من می خوام برم ایرانی که کاندیداهای ریاست جمهوری توصیفش می کنن!

گفتم: خب! اون ایران کجاست؟چه جوریه؟

گفت: توی اون ایران همه چیز ارزونه! پر از نقل و نباته! کشور گل و بلبله! به همه ایرونیا هر ماه 250هزار تومان یارانه میدن! علاوه بر اون مبلغی هم کارانه میدن! دیگه بیکار پیدا نمیشه!دیگه هیچ خانواده ای بدون خونه و زندگی نیست. به همه بی خونه ها مسکن میدن.

درآمد همه مردم 2/5 برابر این ایران میشه!از همه مهم تر اصلا دیگه فساد دیده نمیشه! همه مفسدان اقتصادی و اجتماعی محاکمه و مجازات میشن! همه دولتمردا پاکدست و درستکار و راستگو میشن!و....

گفتم: خواب دیدی؟ خیر باشه! تو مطمئن هستی که اون ایران همین طوری میشه که تو میگی؟!

گفت: خب، کاندیداها میگن دیگه! مگه ممکنه دروغ بگن؟ اگه دروغگو بودن که صلاحیتشون تایید نمی شد!

گفتم: خدا کنه این طور بشه! 

گفت: یعنی نمیشه؟ولی اگه بشه چی میشه؟!

گفتم : میگن یه نفر یه قاشق ماست برده بود کنار دریا. اونو توی آب دریا می زد و تکون می داد!

بهش گفتن: چه می کنی؟

گفت: می خوام همه آب های دریا رو تبدیل به دوغ کنم!!

می دونم نمیشه! ولی اگه بشه،چی میشه؟!!

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 
نوشته شدهدو شنبه 25 ارديبهشت 1396برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد601

 

  «شگرف ترين شكاف» و «ژرف ترين انحراف»

 Image result for ‫فقرو گرسنگی‬‎

     

فقر،گرسنگي و بي عدالتي  «شگرف ترين شكاف» 

و «ژرف ترين انحراف» در مسير حركت جامعه بشري است. 

تا زماني كه در همه جوامع بشري«گروهي غني و برخوردار» 

و «انبوهي فقير و بيمار»باشند، 

  نه كسی «روي آسايش» می بیند و نه «آرزوی آرامش».

جامعه انسانی «پازلی پیوسته» و «شمایلی شایسته»است؛ 

هر قطعه «نقّاشی مُستقلّ» است و «نقشی مُکمِّل» دارد!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

شمایل:(جمع شمال و شمیله):طبع ها،خوی ها،در فارسی به معنی شکل و صورت

نقّاش: صورتگر،پهره پرداز،نقش آفرین

مُکمِّل: کامل کننده

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 
نوشته شدهدو شنبه 25 ارديبهشت 1396برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر
.: Weblog Themes By www.NazTarin.com :.